Детски площадки ДГ Българче гр.Варна
Детски площадки ДГ Дружба гр.Варна
Детски площадки ДГ Калина Малина гр.Варна
Спортни площадки СУ Васил Левски гр.Долни Чифлик