Дървена къща в с.Приселци до гр.Варна    ЗП 110 м²;  РЗП 200 м²
Дървена къща в СО Манастирски Рид гр.Варна  ЗП 142,30 м²
Дървена къща с гараж в с.Доброглед до гр.Варна     ЗП 182 м²
Метална къща в с.Бенковски до гр.Варна   ЗП 155 м²;  РЗП 301 м²
Дървена къща в СО Зеленика гр.Варна   ЗП 135 м²
Дървена къща с гараж в с.Чернево до гр.Варна  ЗП 140 м²
Дървена къща в СО Боровец гр.Варна  ЗП 108 м²
Дървена къща в с.Осеново до гр.Варна  ЗП 91 м²;  РЗП 168 м²
Дървена къща в СО Траката гр.Варна   ЗП 155 м²
Дървена къща в с.Круша до гр.Варна  ЗП 99 м²
Дървена къща в с.Припек до гр.Варна   ЗП 85 м²
Дървена къща в с.Изгрев до гр.Варна  ЗП 128 м²
Дървена къща в СО Ракитника гр.Варна   ЗП 83 м²;  РЗП 164 м²
Дървена къща в СО Янчова Поляна гр.Аксаково   ЗП 113 м²
Дървена къща в с.Здравец до гр.Варна   ЗП 99 м²
Дървена къща с гараж в с.Доброглед  ЗП 182 м²
Дървена къща в с.Приселци до гр.Варна    ЗП 110 м²;  РЗП 200 м²
Дървена къща в кв.Виница гр.Варна   ЗП 85 м²
Дървена къща в СО Ментеше гр.Варна   ЗП 99 м²
Дървена къща в с.Кичево до гр.Варна   ЗП 95 м²
Дървена къща в СО Ален Мак гр.Варна   ЗП 90 м²
Дървена къща в местност Вълчан Чешма гр.Аксаково   ЗП 117 м²
Дървена къща в СО Манастирски Рид гр.Варна    ЗП 67,80 м²;  РЗП 99,80 м²
Дървена къща в с.Левски до гр.Варна
Дървена къща в с.Горица до гр.Варна   ЗП 99 м²
Енергоефективна къща с метална конструкция ж.к.Бриз гр.Варна   ЗП 114 м²; РЗП 163 м²
Дървена къща в СО Черноморска Панорама гр.Варна    ЗП 95 м²
Дървена къща  ЗП 132 м²  и сладкарница ЗП 76 м²  в с.Сенокос до гр.Добрич
Дървена къща в СО Зеленика гр.Варна   ЗП 82 м²; РЗП 229 м²
Дървена къща в СО Янчова Поляна гр.Аксаково    ЗП 83 м²
Метална къща в СО Ментеше гр.Варна    ЗП 64 м²