Музей за модерно изкуство в гр.Варна-идеен проект
Обществена сграда с офиси и заведения в гр.Варна-идеен проект
Дом за стари хора в с.Табачка до гр.Русе
Дом за стари хора в гр. Габрово
Търговски център в гр. Кърджали
Шоурум в гр. Пловдив
Център за развлечения и спорт до гр. Пловдив