Дом за стари хора с.Табачка до гр.Русе
Работилница с.Табачка до гр.Русе
Аварийно възстановителни работи на църквата в с.Громшин до гр.Монтана
Аварийно възстановителни работи на църква в с.Владимирово до гр.Монтана
Обновяване по програма за енергийна ефективност на Блок 78 гр.Ямбол
Обновяване по програма за енергийна ефективност на Блок 120 Младост гр.Варна
Аварийно възстановителни работи на сградата на кметството в с.Изгрев до Шумен
Аварийно възстановителни работи на сградата на читалището в с.Ясенково до Шумен
Пристройка и надстройка кв.Бояна гр.София