Обновяване по програма за енергийна ефективност на Блок 120 Младост гр.Варна