Обновяване по програма за енергийна ефективност на Блок 78 гр.Ямбол