Аварийно възстановителни работи на църквата в с.Владимирово до гр.Монтана