Аварийно възстановителни работи на църквата в с.Громшин до гр.Монтана