НАШИТЕ УСЛУГИ

АРХИТЕКТУРНО И КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ
АРХИТЕКТУРНО И КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ

Изготвянето на инвестиционния проект, започва с получаването на виза за проектиране и завършва с издаване на разрешение за строеж. Нашият екип ще изготви всички необходими проекти и ще Ви съдейства по време на целия процес.

ПРЕУСТРОЙСТВО,  ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
ПРЕУСТРОЙСТВО, ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

Преустройство, реконструкция, промяна на предназначение, пристрояване, надстрояване и обновяване на фасадата на съществуваща сграда, ще изготвим всички документи, за получаване на строително разрешение.

ГРАДОУСТРОЙСТВО ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП
ГРАДОУСТРОЙСТВО ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП

Изготвяне на всички видове ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП.
Обединяване на имоти.
Разделяне на имоти.
Смяна на предназначение на имоти.
Паркоустройство и благустрояване.
Съдействие за съгласуване и движене на документи.

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ КОНСУЛТАЦИИ
ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ КОНСУЛТАЦИИ

Предпроектното проучване е важен етап, който включва първоначална оценка на имота и всички фактори, които могат да засегнат проекта и инвестиционните интереси.
Можем да Ви консултираме по всеки въпрос в сферата на проектирането и строителството.

ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Изготвяме 3D модели и визуализации.
Като комплимент от нас, всички проекти на нашите клиенти се визуализират съобразно техните личните предпочитания и изисквания, за да могат да видят и харесат желания от тях дом, още на етап проект, преди да се започне строителството.

ПРИДВИЖВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
ПРИДВИЖВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Поемаме трудния процес на обикаляне по инстанции за съгласуване и попълване на документи, за всичко необходимо за изпълнението на инвестиционните намерения за имоти и сгради, защитавайки интересите на своите Възложители. Спестяваме Ви много време и усилия.