Вилно селище в с.Болярци до гр.Варна

Комплекс от къщи в СО Манастирски Рид, местност Баба Алино,  гр.Варна
Вилно селище в СО Перчемлията гр.Варна
Вилно селище в с.Браниполе до гр.Пловдив