Комплекс от къщи в СО Манастирски Рид, местност Баба Алино, гр.Варна