Шивашки цех с модна къща
Производствени сгради в гр. Шумен
Цех за белене на слънчоглед и склад в с.Якимово гр.Монтана
Склад с магазин за текстилни изделия кв.Изгрев гр.Варна