НАШИТЕ УСЛУГИ

Архитектурно и комплексно проектиране на Жилищни сгради – къщи, вили, кооперации, комплекси; Обществени сгради, Хотели, Промишлени сгради и др.

Менажиране по време на проектантския процес.

Изработване на ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП.

Преустройства, промяна на предназначение, пристроявания, надстроявания, реконструкции на съществуващи сгради.

Интериорни проекти.

3D визуализации и презентации.

Възстановяване на проектна документация. 

Заснемане на съществуващи сгради.

Търпимост на съществуващи сгради.

Паспортизация. 

Авторски надзор.

Инвеститорски надзор.

Консултантски услуги.

Придвижване и съгласуване на документация.

Изготвяне на количествени сметки по всички части.

Нашето архитектурно студио може да Ви съдейства още преди да бъде закупен имот, можем да Ви консултираме за плюсовете и минусите му в зависимост от параметрите на застрояване, изложението, теренните дадености и инфраструктурната обезпеченост.